Skip links

Om Oss

För oss är det viktigt att våra kunder och samarbetspartner vet att vi tar miljö och kvalitet på allvar. Vi är därför stolta över att meddela att vi blivit ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 januari 2024

ISO 9001:2015  är en internationell standard för kvalitetsledning som betonar kontinuerlig förbättring, effektivitet och kundnöjdhet. Genom att uppnå denna certifiering strävar vi efter at säkerställa överlägsen kvalitet i alla våra tjänster och processer.

ISO 14001:2015 är en standard för miljöledning som fokuserar på att minimera negativ påverkan på miljön och främja hållbarhet. Vår certifiering i denna standard visar vårt åtagande att integrera miljöansvar i vår verksamhet och minska påverkan på naturen.

Vi är övertygade om att dessa certifieringar kommer att stärka vårt varumärke och visa våra kunder och samarbetspartner att vi är dedikerade till att erbjuda bästa möjliga kvalitet samtidigt som vi tar hänsyn till miljön.

Vänligen tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller om det är något mer vi kan göra för att förbättra vår service till er.

Våra certifikat:

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

  • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
  • Vi strävar efter att uppfylla våra kunders förväntningar, behov och krav.
  • Våra ambition är att våra tjänster skapar mervärde, bidrar till våra kunders nöjdhet och framgång.
  • Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och processer.

 

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan

  • Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter för att skydda miljön.
  • Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Vi minskar vår miljöpåverkan främst genom att satsa på miljöfordon i vår verksamhet.
  • Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Detta gör vi genom att erbjuda t.ex. rekommenderade byggvarubedömda produkter i våra installationer i största möjliga mån.