Skip links

Fakturarutiner för leverantörer

Envico Elpartners allmänna krav vid fakturering

Utöver Skatteverkets allmänna krav på en faktura, så har Envico Elpartner AB egna krav för hur leverantörsfakturor skall se ut för att kunna godkännas och betalas.

Uppfylls inte kraven, kommer fakturan ej betalas samt returneras.

För att underlätta betalningen av Era fakturor, vänligen se därför till att inkludera följande obligatorisk information på varje faktura:

 • Fakturadatum: [Ange datumet då fakturan utfärdades]
 • Fakturanummer: [Unikt fakturanummer]
 • Er referens: [krävs]
 • Produktbeskrivning: [Beskriv de levererade produkterna eller tjänsterna]
 • Antal enheter: [Ange antalet enheter eller timmar]
 • Pris per enhet: [Ange priset per enhet eller timme]
 • Moms: [Ange momsprocenten och det belopp som ska betalas]
 • Omvänd skattskyldighet: [Om fakturan omfattas av omvänd moms, skall informationstext finnas]
 • Totalt belopp: [Det totala fakturabeloppet inklusive moms]

Betalningsinformation och villkor

 • Betalningsinformation för överföring: Ert bankgiro [Envico Elpartner förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro som säkerhetsställer korrekt betalningsinformation] 
 • Betalningsvillkor: Betalning inom 30 dagar. [Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med Envico Elpartner] 

Märkning av fakturor 

För att betalnings skall ske av fakturor som skickas till Envico Elpartner måste de även innehålla följande information:

 • Femsiffrigt ordernummer [Ordernummer ska anges av beställare från Envico Elpartner] 
 • Referensperson [Förnamn och efternamn på beställaren från Envico Elpartner]

Saknas någon av ovanstående information kommer fakturan att bestridas och Ni kommer att få ställa ut en ny faktura innehållandes denna information med ett förlängt betalningsdatum.

 • Ställ ut fakturan till:
  Envico Elpartner AB
  (org: 559107-5642)
  Nålvägen 5
  931 57 Skellefteå

Skicka främst fakturorna i elektroniskt format (PDF) till: faktura@envico.se

Tack för att Ni följer dessa anvisningar för smidiga och snabba betalningar!

Vid frågor hänvisar vi till: ekonomi@envico.se