Skip links

Solceller

Genom att producera el med hjälp av solen används en gratis energikälla som i princip är oändlig. Det är en miljövänlig elproduktion som bidrar med minskade växthusgaser och med installationen är man med och påverkar till att målet 100% förnyelsebar energiproduktion kan uppnås.

Med medvetenheten om hur mycket man kan producera och hur mycket man gör av med kan man styra mot en högre grad av självförsörjning i hushållet. Den överskottsel som eventuellt uppstår kan säljas till elbolag och på så sätt bidra med minskade elkostnader. Med egenproducerad el påverkas man mindre av elmarknadens upp- och nedgångar.

Färdigmonterade och testade anläggningar är mer eller mindre självgående och kräver litet underhåll pga få rörliga delar. Dessutom krävs inget bränsle och det skapas inga utsläpp, ljud eller lukter

För mer information och för att läsa om vilket stöd som går att söka, gå in på

www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/

Kontakta oss